آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۴-۰۴-۰۳

روغن خام

خام آفتاب 29800 ریال بندر عباس
خام سویا 26800 ریال بندر عباس - امام
خام پالم 26500 ریال بندر عباس

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 33000 ریال 66 تن تحویلی
فله سویا 31200 ریال تحویلی
فله پالم 31000 ریال تحویلی

خانوار (احجام)

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .