آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۵-۰۹-۲۴

روغن خام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

خانوار (احجام)

کنجاله

کنجاله سویا 14900 ریال پروتئین 42 رطوبت 12 تحویل درب کارخانه تهران

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .