آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۵-۱۰-۱۳

روغن خام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 40500 ریال تحویلی فقط چابهار
فله سویا 39500 ریال تحویلی کل کشور جز چابهار
فله پالم 40000 ریال تحویلی کل کشور

خانوار (احجام)

کنجاله

کنجاله سویا 16000 ریال پروتئین 42 رطوبت 12 تحویل درب کارخانه تهران

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .