آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۳-۰۹-۲۹

روغن خام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

خانوار (احجام)

کنجاله

کنجاله کلزا 10350 ریال پروتئین 36 رطوبت 12 چربی 2.5

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .