آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۶-۱۱-۱۷

روغن خام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

خانوار (احجام)

کنجاله

کنجاله سویا 17500 ریال بندر امام
جو 10380 ریال جو روس امیرآباد

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .