آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۷-۰۶-۰۶

روغن خام

خام سویا 41000 ریال بندر امام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 47000 ریال درب کارخانه تهران
فله کلزا 55000 ریال درب کارخانه

خانوار (احجام)

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .