آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۷-۰۶-۲۶

روغن خام

خام سویا 4300 ریال درب کارخانه

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 49500 ریال درب کارخانه تهران

خانوار (احجام)

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .