آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۷-۰۷-۲۶

روغن خام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 53000 ریال درب کارخانه تهران/ اصفهان
فله کلزا 56000 ریال درب کارخانه تهران

خانوار (احجام)

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .