آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۷-۰۷-۳۰

روغن خام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 1 ریال تحویل از کارخانه گلبهار ایوانکی و ارجان نوین بهبهان
فله سرخ 1 ریال گل بهارپارسیان تهران

خانوار (احجام)

16 کیلویی-سویا (مایع) 1 ریال تحویل کارخانه گلبهار ایوانکی و ارجان نوین بهبهان

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .