آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۸-۰۴-۱۳

روغن خام

خام سویا 1 ریال تحویل درب کارخانه تهران و شمال قیمت تماس
خام کلزا 1 ریال تحویل درب کارخانه تهران قیمت تماس

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 1 ریال تحویل درب کارخانه تهران قیمت تماس
فله آفتاب 1 ریال تحویل درب کارخانه تهران قیمت تماس

خانوار (احجام)

16 کیلویی-سویا (مایع) 1 ریال تحویل درب کارخانه تهران قیمت تماس

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .