آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۸-۱۰-۲۷

روغن خام

خام کلزا 48500 ریال تحویل درب کارخانه شمال

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 55000 ریال تحویل درب کارخانه تهران
فله آفتاب 56000 ریال تحویل درب کارخانه تهران
فله پالم 57000 ریال تحویل درب کارخانه تهران

خانوار (احجام)

گالن 18 کیلویی سویا | آفتاب 1140000 ریال تحویل درب کارخانه تهران
گالن 16 کیلویی سویا | آفتاب 1020000 ریال تحویا درب کارخانه تهران

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .