آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۸-۱۰-۲۹

روغن خام

خام کلزا 48500 ریال تحویل درب کارخانه شمال

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 57000 ریال تحویل درب کارخانه تهران
فله آفتاب 57500 ریال تحویل درب کارخانه تهران
فله پالم 57000 ریال تحویل درب کارخانه تهران

خانوار (احجام)

2.8 سرخ 185000 ریال قیمت مصرف کننده 219.000
2.7 لیتری 185000 ریال مخلوط گیاهی ، قیمت مصرف کننده 219.000
4.5 کیلویی 365000 ریال جامد قیمت مصرف کننده 390.000
5 کیلویی 400000 ریال جامد قیمت مصرف کننده439.000
16 کیلویی-سرخ 1090000 ریال
16 کیلویی جامد 1090000 ریال
گالن 16 کیلویی سویا | آفتاب 1040000 ریال تحویا درب کارخانه تهران
گالن 18 کیلویی سویا | آفتاب 1160000 ریال تحویل درب کارخانه تهران
16 کیلویی-سویا (مایع) 1090000 ریال

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .