آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۸-۱۱-۲۷

روغن خام

خام سویا 49000 ریال تحویل درب کارخانه مشهد
خام کلزا 48500 ریال تحویل درب کارخانه شمال

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 57500 ریال تحویل درب کارخانه تهران
فله آفتاب 57500 ریال تحویل درب کارخانه تهران
فله پالم 62000 ریال تحویل درب کارخانه تهران

خانوار (احجام)

4.5 کیلویی 310000 ریال مایع برند شیده تحویل درب کارخانه تهران
گالن 18 کیلویی سویا | آفتاب 1175000 ریال تحویل درب کارخانه تهران برند شیده
گالن 16 کیلویی سویا | آفتاب 1050000 ریال تحویا درب کارخانه تهران برند شیده

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .