آرشیو قیمت تاریخ : ۱۳۹۹-۰۲-۰۱

روغن خام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله آفتاب 66000 ریال تحویل درب کارخانه تهران غیر وینترایز
فله کلزا 67000 ریال تحویل درب کارخانه تهران

خانوار (احجام)

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .