آرشیو قیمت تاریخ : ۱۴۰۰-۰۳-۲۵

روغن خام

روغن ساخته شده

روغن فله تصفیه شده

فله سویا 104000 ریال مصرف کننده ، تحویل درب کارخانه تهران و مازنداران
فله آفتاب 104000 ریال مصرف کننده ، تحویل درب کارخانه تهران
فله کلزا 104000 ریال مصرف کننده ، تحویل درب کارخانه تهران و مازنداران
فله پالم 104000 ریال مصرف کننده ، تحویل درب کارخانه تهران

خانوار (احجام)

گالن 16 کیلویی سویا | آفتاب 2400000 ریال تحویل درب کارخانه مازنداران

کنجاله

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .